Duffel visvijver

582

bomen of hagen geplant.

Plant een boom of haag

Bomen en hagen zorgen voor een gezondere en aangenamere leefomgeving en helpen mee klimaatverandering tegen te gaan.

Een initiatief van lokaal bestuur Duffel

Over deze actie

Bomen en hagen zorgen voor een gezondere en aangenamere leefomgeving en helpen ons in de strijd tegen de klimaatverandering. Bomen zetten niet alleen CO₂ om naar zuurstof. Ze creëren ook schaduwplekken, halen het fijn stof uit de lucht, verhogen de biodiversiteit en nog veel meer. Daarom heeft lokaal bestuur Duffel het bomencharter ondertekend. Dat wil zeggen dat we ons als gemeente engageren om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten. Dit zijn zowel nieuwe bossen als individuele bomen. Meer info over het planten van bomen en hagen vind je op www.plantvanhier.be

Tegen 2030 wil lokaal bestuur Duffel minstens een nieuwe boom of 0,5 m haag per inwoner.

#Duffel2030 in actie

Hieronder vind je de acties die het lokaal bestuur, zelf of in samenwerking met andere partners, al heeft ondernomen:

  • In 2017 is een nieuw bos aangeplant naast het recyclagepark in de Hoogstraat. Dit toekomstige speelbos heeft een oppervlakte van ongeveer 2,5 hectare en is ongeveer 5 voetbalvelden groot. In het bos vind je 5.000 autochtone bomen zoals zwarte els, verschillende soorten wilgen, winterlinde, zomereik, berken en beuken. De gemeente legde er ook al enkele speelelementen aan zoals de toekomstige speelheuvel en een wadi (= een laagte die meestal droog staat, maar waarin regenwater zich kan verzamelen als het veel regent).

  • In 2021 is er een nieuw bos aangeplant in de Varestraat. Zo’n 4.000 bomen en struiken moeten er uitgroeien tot het Romboutsbos.
  • Lokaal bestuur Duffel geeft subsidies voor het aanplanten en onderhouden van hagen of haagkanten, houtkanten en bomenrijen met streekeigen bomen en struiken. Ook hoogstammige fruitbomen en drinkpoelen voor vee komen in aanmerking. Meer info vind je op www.duffel.be/kleinelandschapselementen.
Duffel visvijver

Voeg jouw boom of haag toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.