IMG 4531

151

m² Duffels grondgebied werd onthard.

Verwijder een deel van de verharding op je oprit of je terras

Ontharden heeft een positieve invloed op de klimaateffecten.

Een initiatief van lokaal bestuur Duffel

151 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Ontharden betekent verharding wegnemen in functie van meer groene ruimte (van 1 m2 tot een park) of de verharding waterdoorlatend maken. Voorbeelden vind je terug op vlaanderenbreektuit.be. Ben je niet zeker van het percentage waterdoorlaatbaarheid, dan kan je via volgende website opzoeken hoeveel m² je effectief onthardt door de verharding waterdoorlatend te maken: blauwgroenvlaanderen.be.

Waarom is ontharding nodig? Minder verharding heeft een positieve invloed op de klimaateffecten. Water vindt sneller zijn weg in de grond. Zo vermindert het risico op wateroverlast of overstromingen. Dat heeft bovendien een positieve invloed op het grondwaterpeil. Door te ontharden bestrijden we ook de hitte , zowel overdag als ’s nachts. Meer groen zorgt overdag voor meer schaduw en ’s nachts voor meer afkoeling. Beton en asfalt absorberen immers veel warmte overdag en geven die 's nachts opnieuw af. Minder beton en asfalt betekent dat er minder warmte ’s nachts afgegeven wordt. Daarnaast heeft ontharden belangrijke ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische voordelen. De verblijfskwaliteit van de omgeving verbetert en er is meer ruimte voor recreatie en biodiversiteit.

Tegen 2030 wil lokaal bestuur Duffel minstens 1 m² per inwoner ontharden.

#Duffel2030 in actie

Hieronder vind je de acties die het lokaal bestuur, zelf of in samenwerking met andere partners, al heeft ondernomen:

  • Lokaal bestuur Duffel maakt een hemelwaterplan op om risicogebieden op te lijsten en doelgericht aan te pakken in de toekomst.
  • Gemeentelijke basisschool 't Kompas zal zijn speelplaats ontharden en vergroenen.
  • Het lokaal bestuur kreeg subsidies om een gedeelte van de straat Senthout te ontharden. Meer informatie over dit project vind je op www.duffel.be/senthout. Onze gemeente plant ook nog de ontharding van verschillende andere straten.
  • Lokaal bestuur Duffel doet in 2024 voor de tweede keer mee aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. In 2023 kon de gemeente Duffel 19.554 gewipte tegels registreren.
IMG 4531

Voeg jouw onthard grondgebied toe.

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.