Regenwatertonnen copyright IGEMO

56

regenwatertonnen of -putten.

Laat regenwater niet verloren gaan

Regenwater opvangen en hergebruiken heeft verschillende voordelen.

Een initiatief van lokaal bestuur Duffel

56

Deelnemers

Over deze actie

Regenwater opvangen en hergebruiken heeft verschillende voordelen. Je gebruikt hierdoor minder leidingwater. Dit heeft een positief effect op je waterfactuur. Bovendien moet er minder water worden afgevoerd via de rioleringen en waterlopen.

Per inwoner wil lokaal bestuur Duffel 1 m³ extra regenwateropvang realiseren.

#Duffel2030 in actie

Hieronder vind je de acties die het lokaal bestuur, zelf of in samenwerking met andere partners, al heeft ondernomen:

  • Het lokaal bestuur voert een studie uit over het watergebruik en het gebruik van regenwater voor sanitaire installaties in de sportcentra.
  • Bij het lokaal bestuur Duffel kan je een premie krijgen voor een hemelwaterinstallatie. Meer info over deze premie vind je op www.duffel.be/hemelwaterinstallatie.
Regenwatertonnen copyright IGEMO

Voeg je regenwateropvang toe.

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.